Finmekanik och legoarbeten

Legoarbete innebär att vi som företag tillverkar eller bearbetar komponenter och produkter på uppdrag av er. CNC-maskinerna ger oss möjlighet att tillverka komponenter med stor precision. Ni får en säker och effektiv produktion med en hög kvalitet. Hör av dig!

Legotillverkning av mekaniska detaljer – korta ledtider och små serier