Rita i 3D CAD och vi hjälper dig att tillverka mekaniska detaljer

Vi är en mekanisk verkstad som kan göra verklighet av dina ritningar i CAD. Vi tillverkar produkten efter det underlag eller den ritning som du har ritat upp. Vi fräser – automatiskt och manuellt – med korta ledtider och i små- och medelstora serier.

Finmekanik och legoarbeten

Legoarbete innebär att vi som företag tillverkar eller bearbetar komponenter och produkter på uppdrag av er. CNC-maskinerna ger oss möjlighet att tillverka komponenter med stor precision. Ni får en säker och effektiv produktion med en hög kvalitet. Hör av dig!

Legotillverkning av mekaniska detaljer – korta ledtider och små serier