Rita i 3D CAD och vi hjälper dig att tillverka mekaniska detaljer

Vi är en mekanisk verkstad som kan göra verklighet av dina ritningar i CAD. Vi tillverkar produkten efter det underlag eller den ritning som du har ritat upp. Vi fräser – automatiskt och manuellt – med korta ledtider och i små- och medelstora serier.